sobota, 19 czerwca 2010

Absorbujący umysł


Absorbujący umysł zwany jest również absorbującą psychiką, występuje między trzecim a szóstym rokiem życia. Wyraża się poprzez umysłowość „nieświadomą […] mającą moc twórczą, […] buduje nie wysiłkiem woli, lecz pod kierunkiem wewnętrznych uwrażliwień”. Wrażenia odbierane z otoczenia i przyswojone nieświadomie oraz bez wysiłku stają się cechą charakterystyczną danego dziecka. Pozwala na rejestrowanie w podświadomości wszystkich informacji docierających z otoczenia, tworząc w ten sposób predyspozycje dziecka na poziomie intelektu.
Niebezpieczeństwem takiej chłonności umysłu, przyjmującego wszystko, co się znajduje w otoczeniu bez osądzania, odrzucenia, bez reagowania na to, co złe i błędne, jest wczesna dewiacja lub zaburzenia rozwojowe.
Absorbujący umysł tworzy fundament osobowości stając drogą ku świadomości. Ustępowanie absorpcji, mające miejsce już pod koniec 3 roku życia, wzmacnia świadomość przejawiającą się celowym działaniem, określaniem własnego zdaniai tworzeniem indywidualnych celów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz