niedziela, 20 czerwca 2010

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny dziecka dokonuje się mieszanej wiekowo grupie. Według Montessori, heterogeniczna wiekowo grupa społeczna bardziej odpowiada realiom świata zewnętrznego, jest naturalną stymulacją sytuacji rodzinnej, umożliwia codzienną konfrontację z kolegami młodszymi i starszymi. Korzyści wynikające z takiej organizacji przedsięwzięć wychowawczych to stworzenie dziecku szansy udzielani się, przyjmowanie pomocy, doznawania opieki, ale też dostrzeganie potrzebującego.
Współbycie dzieci w różnym wieku pozwala na rozwój empatii, uwrażliwienia na drugiego człowieka, umożliwienie zrozumienia powodów zachowań kolegów. Jest to również budowanie zaufania do świta, przekonania o jego pozytywnym obliczu, jest również możliwością przeżycia poczucia własnej wartości oraz trening w odbieraniu informacji zwrotnych. Stymulacja rozwoju społecznego to również kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze form grzecznościowych. Maria Montessori dużą wagę przywiązywała do podkreślenia godności drugiej osoby, nauki szacunku dla innych oraz dla naszego otoczenia materialnego. Konsekwencją pedagogiczną tych przemyśleń jest wdrażanie dzieci do dbałości o swój własny wygląd, czystość, sposób bycia, mówienia, jedzenia, tak, aby nie były one niemiłe dla otoczenia. Przejawia się to również w trosce o rośliny i zwierzęta w przedszkolu czy w domu, o porządek w sali przedszkolnej, pośród zabawek. Zachowanie ładu to okazanie szacunku dla tych, którzy może za chwilę zechcą wziąć do ręki materiał, z którym ja obecnie pracuję. Formy grzecznościowe nabywa dziecko dzięki codziennym powitaniom i pożegnaniom, życzeniom smacznego, podziękowaniom za pomoc, ale też przy okazji specjalnie organizowanych uroczystości, gdy uczy się ono dawać lub przyjmować prezenty urodzinowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz