sobota, 19 czerwca 2010

Zasady pedagogiczno - dydaktyczne (2)

Zasady pedagogiczne i dydaktyczne Marii Montessori można zawrzeć w słowach:
  • aktywizacja, której celem jest samodzielna praca własna dzieci, przede wszystkim przez swobodny wybór materiału, z przez to zadań poznawczych i przez swobodę wyboru miejsca w sali i między klasami w imię swobody uczenia się na różnych poziomach i stopniach kształcenia, uczenia się wzajemnie w grupach mieszanych rocznikowo,
  • ograniczanie ingerencji, czyli pomaganie dziecku tylko na tyle by samo mogło pracować dalej albo pomaganie mu tylko wtedy, gdy o to poprosi,
  • indywidualizowanie,
  • uwzględnianie potrzeb fizycznych, psychicznych i fizjologicznych,
  • uzmysławianie, głównie przez przybliżanie zmysłom,
  • respektowanie osobowej głębi wewnętrznej, prawo dziecka do tajemnicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz