sobota, 19 czerwca 2010

Materiał rozwojowy

Materiał dydaktyczny tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego, służy nie tylko rozwojowi intelektu, ale kształceniu całej osobowości. Swoje materiały Maria Montessori nazywała również „zmaterializowaną abstrakcją”, ponieważ służą temu by abstrakcyjne procesy stawały się namacalne. 

Materiały montessoriański uwzględniają stopień rozwoju dziecka, odpowiadają danej wrażliwej fazie oraz samej logice rzeczy tak, aby dziecko ucząc się mogło ogarnąć większe sekwencje poznawcze. Oddziaływają całościowo, zwłaszcza angażują zmysły i pobudzają ruch. Budzą poczucie estetyczne, motywację, ciekawość i zainteresowania, przez co wyzwalają różne formy aktywności.
Dzieci mają możliwość zastosowania wielu wariantów rozwiązania i powtarzalność doświadczenia. Dokonywać tego mogą samodzielnie lub z kimś, jeśli zechcą. Można wyodrębnić wiele funkcji spełnianych przez pomoce montessoriańskie, czyli izolowanie trudności, kontrola błędu, względy estetyczno-motywujące, ćwiczenia funkcjonalne, całościowe angażowanie uwagi dziecka, samodzielność i niezależność, rozwijanie umiejętności organizacyjne dziecka, uczenie planowania, przewidywania, dzielenia pracy na etapy, komunikowania się z innymi, współpracowania.

Cały materiał dydaktyczny podzieliła Maria Montessori na cztery kategorie:
1. Materiał niezbędny do:
  • ćwiczeń życia praktycznego
  • ćwiczeń związanych z troską o środowisko, o samego siebie,
  • ćwiczeń dotyczących zwyczajów i form grzecznościowych w grupie
  • ćwiczeń związanych z pracami domowymi
2. Materiał sensoryczny – służący wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz pobudzaniu aktywności umysłowej.
3. Materiał akademicki – służący nauce języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy.
4. Materiały artystycznie związane z ekspresją dziecka. 

Maria Montessori sugeruje wiek do zajęcia się określonym materiałem, jednak zaznacza, że odpowiedni moment musi być ustalony dla każdego dziecka indywidualnie, poprzez obserwację i eksperymentowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz